Vraag en antwoord

Dit domein is te koop. Neem voor meer info contact op met:

hethoudtnietopnietvanzelfkopen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houdt het op?

Jawel, maar niet vanzelf! Een uitzondering is oudermishandeling. Dat houdt gemiddeld na 4 jaar op.

Zijn er ook nadelen aan huiselijk geweld?

Enkele nadelen van huiselijk geweld:

  • Het doet pijn. Vooral bij het slachtoffer.
  • Huiselijk geweld is een belangrijke oorzaak van geluidsoverlast.
  • Het is kostbaar. Behalve dat materiële zaken kunnen sneuvelen kost een gemiddeld eerste-hulp-bezoek €256,50.